12 juni 2013

Kollektion X

Ett examensarbete har knåpats ihop tillsammans med Ludwig Berg.
Det kom att kallas Kollektion X och nedan följer sammanfattningen av vårt arbete.

 

Sammanfattning

Möbelhistorien är full av parenteser, det vill säga möbler som figurerat i korta perioder, aldrig slagit igenom, glömts bort eller rent av försvunnit. Vi var övertygade om att det bland alla dessa mer eller mindre bortglömda möbler fanns exemplar som var värda att lyfta fram och undersöka. Genom att undersöka dessa möbler har vi förstått deras historia och sammanhang, tagit reda på och reflekterat kring varför de blivit just en parentes i möbelhistorien samt förstått för vilket syfte de var skapade och hur de har använts. Ambitionen med undersökningen har varit att genom att skapa en känsla och förståelse för möblerna hitta de exemplar som lämpar sig väl att stå som förebilder för nya koncept och produkter. Genom att beskriva möblernas ursprungliga syfte, användning, funktioner och kontext såg vi möjligheter för produktuppdateringar och funktionsförskjutningar. Vi har gjort ett urval baserat på en historia om ett fiktivt företag, ett litet företag som skall lansera en liten sammanhållande kollektion beståendes av exklusiva möbler av hög kvalitet. Kollektionens syfte är att inspirera till användning och att skapa stiliga, rogivande platser i hemmet. Konceptet för den tänkta kollektionen styrde de kriterier och diskussioner som låg som grund för det urval vi gjorde när vissa möbler lyftes upp och inspirerade till nya koncept. Syftet med vårt arbete är att visa på ett sätt att arbeta där vi som möbelsnickare, genom en undersökning av historiska möbler, skapar en sammanhållen kollektion baserad på historiska förebilder. Arbetet har resulterat i en kollektion bestående av fyra möbler som formgivits i samarbete med externa formgivare och arkitekter.


Nu vid skrivandets stund finns två prototyper ur vår kollektion byggda.

Det luftiga klädskåpet är ritat av Charlie Styrbjörn Nilsson i samarbete med mig och Ludwig.


Luftigt klädskåp, Olle K Engberg, Ludwig Berg, Charlie Styrbjörn Nilsson

Luftigt klädskåp, Olle K Engberg, Ludwig Berg, Charlie Styrbjörn Nilsson
 
 
 
Boksnurran är ritad av Gudmund Bladh i samarbete med mig och Ludwig.
 

Boksnurra, Olle K Engberg, Ludwig Berg, Gudmund Bladh
 

Jag återkommer med en länk till arbetet för de som är intresserade av att läsa det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar